Publications & Patents

Publications & Patents

Improvement of good seamanship using specialized processes and algorithms onboard ships, in fleet operation centers, and in simulations.  Ł. Przeniosło, J. Peschke, J. Hering, Szczecin 2020, Published in Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin (2020, 61 (133), pages 83–88), ISSN 1733-8670 (Printed), ISSN 2392-0378 (Online).

Sensor do elektrochemicznej analizy materiałów biologicznych. Ł. Przeniosło, D. Matias, P. Makiewicz, M. Biegun, E. Mijowska, M. El Fray, J. Podolski, K., Penkala. 2018-06-29, Patent no PL70037Y1.

Uniwersalny system elektroniczny do elektrochemicznych pomiarów i do analiz materiałów biologicznych. Ł. Przeniosło, D. Matias, P. Makiewicz, M. Biegun, E. Mijowska, M. El Fray, J. Podolski, K. Penkala, M. Raczyński, A. Biedka, M. Jaskuła., 2018-02-12, Patent no PL418260A1.

Efficient electronic speed controller algorithm for multirotor flying vehicles. Ł. Przeniosło, M. Hołub. Sulęcin 2018. Published in 2018 Innovative Materials and Technologies in Electrical Engineering (i-MITEL), IEEE Xplore. ISBN 978-1-5386-4669-4.

Development of microprocessor, time optimized stepper motor driving algorithm. Ł. Przeniosło, M. Hołub. Międzyzdroje 2017. Published in 2017 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), IEEE Xplore. ISBN 978-1-5386-2402-9.

Graphene-based electrochemical biosensing system for medical diagnostics. M. Raczyński, Ł. Przeniosło, M. Jaguszewski, E. Martinez Miguez, M. Jaskuła, D. Matias, A. Biedka, T. Miłosławski, P. Makiewicz, M. Biegun, E. Mijowska, M. El Fray, J. Podolski, K. Penkala, K. Urbaś, M. Aleksandrzak, R. Kaleńczuk, P. Sobolewski, A. Bartoszewska, J. Derkowska. Kyiv 2017. Published in 2017 IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), IEEE Xplore. ISBN 978-1-5386-1701-4.

Universal smart electric motors controller for industry applications. Ł. Przeniosło, M.A. thesis, 2016.

Development of electrochemical measurement system using cyclic voltammetry method. M. Raczyński, Ł. Przeniosło, D. Matias, A. Biedka, P. Makiewicz, M. Biegun,  K. Penkala. Międzyzdroje 2016. Published in 2016 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), IEEE Xplore. ISBN 978-1-5090-1866-6.

Electronic circuits for graphene-based biosensor. M. Raczyński, Ł. Przeniosło, M. Jaguszewski, E. Martinez Miguez, M. Jaskuła, D. Matias, A. Biedka, T. Miłosławski, P. Makiewicz, M. Biegun, E. Mijowska, M. El Fray, J. Podolski, K. Penkala. Chisinau 2015. Published in 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, Springer. ISBN 978-981-287-736-9.

Development of the mobile PoC graphene-based biosensing device using Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). D. Matias, Ł. Przeniosło, T. Miłosławski, M. Jaskuła, P. Makiewicz, M. Biegun, K. Penkala, E. Mijowska, M. El Fray, J. Podolski.  Budapest 2015. Published in First European Biomedical Engineering Conference for Young Investigators, Springer. ISBN 978-981-287-573-0.

Microprocessor measurement and acquisition system for integrated impedance scanner. Ł. Przeniosło, B.A. thesis, 2014.

Scalony skaner impedancji w wybranych aplikacjach biopomiarowych – układ sterownika. Ł. Przeniosło, M. Walków. Szczecin 2013. Published in „Innowacyjne projekty w inżynierii biomedycznej i robotyce”, wybór i opracowanie dr hab. inż. Kaszyński R. ISBN 978-83-7518-649-9.

Integrated impedance scanner in selected biomeasurement applications – control circuit. Ł. Przeniosło, M. Walków. Koszalin 2013. Published in Zeszyt Naukowy Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej (tom V). ISSN 1897-7421.